En mamapunkt sitter här på foten.

En mamapunkt sitter här på foten.